Irydologia - diagnoza stanu zdrowia na podstawie wyglądu tęczówki oka

Co to jest Irydologia?

Irydologia jest metodą medycyny niekonwencjonalnej. Zajmuje się diagnozą stanu zdrowia na podstawie wyglądu tęczówki oka. Umożliwia ocenę stanu zdrowia, oraz ocenę układów i narządów organizmu oraz ich ewentualnych zaburzeń przed stanem chorobowym. Podstawowym założeniem irydologii jest stwierdzenie, że każdej części naszego organizmu odpowiada ściśle określony obszar na powierzchni tęczówki oka. Jest to możliwe bo nasze organy wewnętrzne są połączone nerwami z określonymi częściami tęczówki. W ten sposób wszystkie zmiany w naszym organizmie są od razu widoczne na tęczówce oka.

W naszych oczach dochodzi do wymiany informacji pomiędzy naszym środowiskiem wewnętrznym organizmu a otoczeniem. Oczy są oknem naszego ciała. Przez nie dochodzą bodźce z zewnątrz, ale też możemy zajrzeć do naszego wnętrza ciała Pobudzenia światłem nerwów wzrokowych są przekazywane informacje do mózgu jako ciągi impulsów elektrycznych. W systemie przekazywania informacji w organizmie rola narządu wzroku jest dominująca – oko dostarcza 200 razy więcej bitów do centralnego układu nerwowego, niż na przykład narząd słuchu.